WINKLASIK - PŘEDSTAVENÍ MODULU

Modul Odběratele

 • Adresář obchodních partnerů
 • Vystavení faktury přímo z dodacího listu
 • Možnost vystavit hromadnou fakturu z několika dodacích listů
 • Úloha komplexní hromadné fakturace za období
 • Propojení s modulem Pokladna (automatické zapsání pokladního dokladu při úhradě v hotovosti)
 • Vystavení a tisk upomínek
 • Vystavení a tisk penalizačních faktur
 • Uznání závazku
 • Vystavení a kompletní evidence zálohových faktur
 • Kompletní podpora fakturace v cizích měnách
 • Automatický výpočet DPH
 • Možnost nastavení automatického zaokrouhlování faktur
 • Nastavení výchozích hodnot jednotlivých polí ve faktuře
 • Sestavy přehledů fakturace, knihy faktur, nevyfakturovaných dodacích listů
 • Vyhodnocení obchodních zástupců podle fakturace
 • Možnost nastavení výchozího záhlaví a poznámky na fakturách
 • Evidence kursovních lístků
 • Možnost automatického hromadného zaúčtovaní faktur

Upomínky

Náhled vystavené faktury s logem

(Upomínky a penalizační faktury)

(Náhled vystavené faktury s logem)