WINKLASIK - PŘEDSTAVENÍ MODULU

Modul Pokladna

  • Vystavení příjmových a výdajových pokladních dokladů
  • Vedení pokladní knihy
  • Propojení na evidenci DPH
  • Automatické založení pokladního dokladu při odběratelské faktuře v hotovosti
  • Možnost nastavení předkontace na základě druhů pohybů
  • Vedení pokladní knihy na několika pokladnách i v cizích měnách (valutová pokladna)
  • Možnost automatického hromadného zaúčtovaní pokladních dokladů
  • Tisk pokladní knihy a detailního pokladního deníku
  • Nastavení výchozích přednastavených hodnot na pokladním dokladu (středisko, činnost, druh pohybu)
Pořízení pokladního dokladu

Náhled pokladního dokladu

  (pořízení pokladního dokladu)

(náhled tisku pokladního dokladu)