WINKLASIK - PŘEDSTAVENÍ MODULU

Modul Účetnictví

 • Evidence stavu účtů v hlavní knize, včetně jejich obratů
 • Možnost založení nových účtů v členění třímístné syntetiky a třímístné analytiky
 • Zápis účetních dokladů pokladna, banka, dodavatelské faktury, odběratelské faktury, jiné účetní doklady, vzájemné zápočty, zálohové faktury, vnitropodnikové doklady do samostatných účetních deníků s okamžitou aktualizací zůstatků účtů a saldokonta
 • Okamžitá kontrola zadaných částek do účetního zápisu ve vazbě na analytické knihy pohledávek, závazků, DPH a jiného saldokonta
 • Devizové účty
 • Automatické párování plateb
 • Automatické hromadné zúčtování dokladů (pokladna, vystavené i došlé faktury)
 • Evidence kursovních lístků
 • Tisk hlavní knihy a účetních deníků
 • Množství sestav: nevyrovnané, neuhrazené, nezúčtované pohledávky, závazky, jiné saldo, DPH, ad.
 • Analýza splatnosti pohledávek a závazků
 • Tisk a editace Přiznání k DPH a souhrnného hlášení
 • Účetní výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztráty, cashflow ve formátu MS Excel s automatickým nápočtem do jednotlivých řádků, plně propojeno s databází WinKlasiku. Snadné nastavení definic účetních výkazů.
 • Detailní saldokonto obchodních partnerů
 • Výsledovka na střediska, činnosti, zakázky a stroje
 • Možnost účtování na naturálních účtech za účelem zpracování kalkulací
 • Automatické rozpouštění režijních nákladů, výpočet nedokončené výroby
 • Možnost exportu všech sestav do MS Excel.