WINKLASIK - PŘEDSTAVENÍ MODULU

Modul Správce

  • Komplexní nastavení podnikových parametrů (ičo, název, výchozí parametry programu, apod.)
  • Nastavení období zpracování
  • Evidence uživatelů, nastavení hesel a individuálních uživatelských práv až na číselné řady
  • Převzetí dávky z uzlu do centra
  • Odeslání dávky z uzlu do centra
  • Specifická úloha odúčtování skladových dokladů
  • Import dat ze staršího dosovského programu KLASIK
  • Obecné číselníky programu
  • Zálohování databáze
Nastavení podnikových parametrů

Nastavení uživatelských práv

Číselník kursovní lístek

 (nastavení obecných parametrů)

(nastavení uživatelských práv)

(číselník kursovní lístek)