WINKLASIK - PŘEDSTAVENÍ MODULU

Modul Sklad

 • Evidence stavu zásob na skladových kartách, včetně jejich pohybových dokladů
 • Komplexní evidence spotřební daně
 • Nastavitelné ceníky prodejních cen na různá období, pro různé měny
 • Komplexní rezervační a objednávkový systém, provázanost s fakturací
 • Rozvozové linky
 • Evidence šarží
 • Zápis a tisk dokladů Příjemka, Výdejka, Prodejka za hotové, Dodací list, Převodka
 • Nastavení výchozích hodnot jednotlivých polí ve faktuře
 • Oceňování zásob váženým aritmetickým průměrem
 • Přepočet dodávek v cizích měnách na Kč
 • Výdej materiálu na výrobu podle zadané kalkulace (kusovník)
 • Rozpouštění nákladů souvisejících s pořízením materiálu, zboží do skladové ceny
 • Aktualizace prodejních cen, možnost nastavení procenta rabatu a slev
 • Vystavení faktury přímo z prodejky-DL
 • Plně nastavitelné automatické zúčtování pořízených skladových dokladů
 • Výstupní sestavy prodejů, nákupů, zůstatků, inventury
 • Možnost třídění zásob dle typů, materiálových a slevových skupin
 • Komplexní podpora čárových kódů v dokladech
 • Sledování spotřeby obalů
 • Nastavení minima a maxima na skladových kartách
 • Možnost editace výstupních sestav a formulářů
 • Podklady k přiznání spotřební daně
 • Intrastat

Kniha zakázek

Kniha došlých objednávek

             (kniha zakázek)

(kniha došlých objednávek)

Modul Kasa

 • Komplexní nastavení prodejky pro účely pultového prodeje
 • Možnost připojení externího displaye a pokladního šuplíku
 • Tisk na úzký paragonový papír (speciálně upravené reporty pro rychlý tisk na jehličkových tiskárnách)
 • Tisk sestavy denní tržby včetně rozepsání DPH
   


(Ukázka prodejny, kde běží modul Kasa)