WINKLASIK - PŘEDSTAVENÍ MODULU

Modul Reklamace

  • Pořízení reklamačního listu pro odběratele
  • Pořízení reklamačního listu pro dodavatele
  • Kniha reklamačních listů
  • Sestava výpisy reklamací