INFORMAČNÍ SYSTÉM WINKLASIK - PŘEDSTAVENÍ

Představení informačního systému

Modulární informační systém WinKlasik je vícevrstvá aplikace na bázi technologie klient-server, která je určena pro středně velké a menší společnosti. V menších a středních společnostech software využívá databázových tabulek vývojového prostředí MS Visual FoxPro 9.0. Pro větší společnosti je připravena verze s využitím databázového prostředí MS SQL Server. Software je vhodný zejména pro obchodní organizace, ale stejně tak dobře může být skvěle využit při evidenci účetních a ekonomických dat u zemědělských a výrobních organizací. Pro likérky a jiné organizace je připravena specifická verze systému, která řeší komplexní evidenci spotřební daně.

Díky otevřenosti systému není problém komunikovat např. elektronicky s většinou peněžních ústavů v zemi, elektronicky odesílat výkazy na Českou správu sociálního zabezpečení nebo elektronicky odesílat objednávky a faktury ve formátu EDI.

Hlavní důraz je kladen na intuitivnost a jednoduchost ovládání. Samozřejmostí je maximální provázanost s kancelářským balíkem MS OFFICE.

Náhled adresáře firem

Možnosti přímého exportu databáze

Náhled vystavené faktury s logem

             (karta adresáře)

(možnosti exportu)

(náhled formuláře faktury)     Hlavní výhody

 • provázanost jednotlivých úloh umožňuje okamžitou kontrolu a snižuje výskyt chybných zápisů
 • zpracování v reálném čase přináší okamžitý přehled o finanční situaci firmy
 • dokonalé saldokonto
 • komplexní evidence faktur v cizích měnách s přepočtem kurzu
 • snadná a přehledná evidence DPH včetně tisku daňového hlášení
 • automatické zúčtování pohybů skladu, odpisů IM, vystavených faktur došlých faktur, pokladny a mezd
 • sledování nákladů a výnosů na střediska, činnosti, zakázky a stroje
 • provázanost a na portál státní správy (evidenční listy, přihlášky, odhlášky)
 • komplexní evidence výkazu instrastat
 • možnost přímého odeslání všech dokladů e-mailem (formát PDF, HTML)
 • export všech sestav a dokladů do formátů MS Excel, Word, PDF, HTML, XML, JPG, BMP
 • možnost připojit se k databázi přes vzdálenou plochu
 • programu reaguje na nastavení windowsovských témat tzn. umožňuje nastavení vzhledu

Noví klienti

Přechod nových klientů ze stávajícího softwaru na nový IS WinKlasik řešíme individuálním doprogramováním importu dat. Existuje již několik modulárních řešení, které se dají s úspěchem použít u většiny firem. Lze tak např. importovat seznam skladových karet, adresář firem, karet inv. majetku, neuhrazené pohledávky a závazky včetně zaúčtování počátečních stavů, apod.

Stávající klienti

Pro stávající klienty je samozřejmostí přímý import veškerých dat ze starší dosovské verze programu KLASIK. Odpadá tím zdlouhavé navádění např. skladových karet při přechodu na jiný IS.