WINKLASIK - PŘEDSTAVENÍ MODULU

Modul Odbyt

 • Pořízení došlých a vystavených objednávek
 • Pořízení zakázek
 • Kniha došlých a vystavených objednávek, kniha zakázek
 • Přímé propojení s modulem Sklad a Výroba
 • Evidence došlých a vystavených objednávek v knihách
 • Hromadné vykrývání došlých objednávek dodacími listy
 • Hromadné vykrývání vystavených objednávek přijemkami
 • Filtrace objednávek vybavené, nevybavené, částečně vybavené
 • Komplexní objednávkový systém, včetně rezervací na skladě
 • Vystavení prodejky – DL nebo výrobního příkazu přímo z došlé objednávky
 • Vystavení příjemky přímo z vystavené objednávky
 • Možnost nastavení limitu nezaplacených pohledávek včetně sledování splatnosti (blokování dlužníků)
 • Tisk sestav objednávek (vybavené, nevybavené, na výr. příkaz, atd.)
 • Možnost nastavení výchozí poznámky na objednávkách
 • Možnost tvorby cenových nabídek a jejich následné zaslání e-mailem

 

Kniha zakázek

Kniha došlých objednávek

             (kniha zakázek)

(kniha došlých objednávek)