WINKLASIK - MODUL MZDY

Modul Mzdy

  • komplexní zpracování mzdové a personální agendy
  • výpočet nemocenských dávek, zdravotního a sociálního pojištění, pravidelných příplatků a srážek
  • výpočet průměrů pro nemocenské dávky a pracovně právní vztahy
  • sledování mzdových nákladů na střediska, výkony, zakázky a stroje
  • tisk spousty sestav např. Mzdové listy, Výplatní pásky, Výčetka platidel, Výplatní listiny záloh, Přehled nemocenských dávek, Srážky, Nemocenské a zdravotní pojištění
  • zpracování statistických výkazů
  • automatické zúčtování pořízených dokladů včetně tisku příkazu k úhradě
  • možnost opakovaného zpracování výpočtu čistých mezd včetně zaúčtování