WINKLASIK - PŘEDSTAVENÍ MODULU

Modul Majetek

  • Vedení karet hmotného a nehmotného investičního majetku
  • Číselník SKP
  • Nastavení daňových i účetních odpisů (lineárně, zrychleně, částkou)
  • Výpočet účetních i daňových odpisů
  • Dočasné přerušení odpisování
  • Možnost vedení karet na střediska, činnosti
  • Řada výstupních sestav (daňové, účetní odpisy, inventurní soupis, vyřazení, ad.)
  • Plně nastavitelné automatické zúčtování pořízených dokladů

Karta majetku

Sestava odpisů

   (karta investičního majetku)

(sestava odpisů)