WINKLASIK - ČASTÉ DOTAZY

Časté otázky

> Zpět do sekce časté dotazy <

Nastavení obecných parametrů programů

Obecné nastavení programu lze provést editací souboru wklasik.ini, který je vždy uložen ve složce c:\program files\aplex\winklasik. Tento soubor stačí otevřít v poznámkovém bloku a provést příslušnou změnu. Po uložení a opětovném najetí do programu dojde k aktivaci změn.

Název sekce Název Parametry Popis
[COMMON] typ= FOX, SQL Nastavení typu databáze
  uzivatel= Admin Výchozí jméno uživatele
  slozkasestavy= c:\progf\aplex\winklasik\sestavy Cesta k sestavám programu
  slozkadokumentykusovnik= c:\dokumenty Cesta ke složce s dokumenty pro kusovník
slozkadokumentyzakazky= c:\dokumenty Cesta ke složce s dokumenty pro zakázky
  database= c:\wkdata\data09 Cesta k databázi programu
  maxdoklad= A Autom. maximalizace okna dokladu
  vyhledejtimeout= 1500 Timeout stisku kláves při hledání (ms)
  kontverze= k:\aplex\wkdistrib;aktwk.bat Automatické nahrání nové verze programu.
[DATASKLAD] typ= FOX Nastavení typu databáze dat. skladu
  database= c:\wkdata\datasklad\wksklad Cesta ke složce s datovým skladem
[SESTAVY] zobrazit= html Nastavení výchozího zobrazení sestav
[FORMHLAVNI] ikona= c:\ikona.ico Cesty k souboru s příponou.ico
  uvodnistrana= c:\progf\aplex\winklasik\sestavy Nastavení výchozího modulu
  modul SKL (sklad), UCT (účetnictví) Nastavení výchozí obrazovky programu
[PRINT] dosprintport= LPT1 Nastavení portu pro tisk na jehl. tiskár.
  jakovfp8= Ano Správná délka tisku na jehlič. tiskár.
[WINKKS] slozkazalohy= c:\wkdata\zalohy Cesta ke složce se zálohováním
[EMAIL] outookprofil= outlook Název profilu v Outlooku,

složí pro nastavení odesílání emailu z dokladů.

[ADRESAR] slozkadokumenty= c:\dokumenty Cesta ke složce s dokumenty

Vzorový soubor wklasik.ini ke stažení