WINKLASIK - ČASTÉ DOTAZY

Časté otázky

> Zpět do sekce časté dotazy <

Nastavení filtrů a uživatelských seznamů

Program umožňuje jednoduchým způsobem odfiltrovat jednotlivé řádky (věty) přesně, dle přání uživatele. V panelu nástrojů stiskněte tlačítko Nastavit.

Záložka Řádky
První záložka Řádky umožňuje vybrat jednotlivé věty, pomocí zadání logických podmínek. Po stisknutí tlačítka Omezit řádky zadejte nejdříve název sloupce, podle kterého chcete filtrovat. Následně zadejte hodnotu „Je“, „Není“. Další políčko je určeno pro zadání matematického výrazu dle následujících hodnot:
 • Rovno
 • Větší
 • Menší
 • Jako - tzv. hvězdičková konvence. (např. chcete-li vybrat pouze položky, které mají na 3. místě číslo 2 a na 5. místě písmeno E pak bude výraz vypadat takto: ??3?E, otazník je variabilní hodnota.
 • Mezi – program vybere všechny věty odpovídající intervalu od-do včetně hraničních hodnot. Hodnoty je nutno oddělit středníkem (např. chcete-li filtrovat od data do data: 01.05.2007;30.06.2007)
 • Prázdné – program vybere pouze věty, které mají prázdný zadaný sloupec
 • V seznamu – program vybere všechny věty, kde obsah vybraného sloupce odpovídá zadaným hodnotám. Jednotlivé hodnoty je nutno oddělit středníkem a psát je bez mezer. Pokud chcete, aby program vybral např. pouze sklad č.1 pak zadejte údaj ve tvaru 1 ; (mezera za 1 je proto, aby program do výběru nezahrnul třeba číslo skladu 11).
Další pole je určeno pro zadání hodnot, které chcete vybrat. Poslední pole určuje další pokračování podmínky.
 • „a“ – a zároveň, pro výběr musí platit jak první, tak druhá podmínka
 • „nebo“ – pro výběr musí platit buď první nebo druhá podmínka

(Nastavení filtru, který vybere všechny firmy, které začínají na písmeno „A“ a jsou zároveň z Ostravy)


Záložka Sloupce
Tato záložka umožňuje vybrat pouze určité sloupce, které budou v sestavě zobrazeny. Standardně jsou vybrány všechny sloupce. Chcete-li vybrat pouze některé, klikněte na tlačítko Minimum. Program vybere pouze sloupce, které jsou pro daný výběr nutné (např. v adresáři je to údaj Ičo). Dvojitým poklepáním na jednotlivé hodnoty uvedené v seznamu Dostupné přesunete dané sloupce do seznamu Vybrané. Po nastavení všech podmínek v řádcích a všech vybraných sloupců je třeba pro potvrzení výběru stisknout tlačítko Vybrat. Program provede výběr, dle Vámi zadaných podmínek.

Uložení nastavení knih a číselníků
Veškeré nastavení, ať už je to třeba řazení, šířka či pořadí jednotlivých sloupců, výška náhledového okna nebo výběry řádků či sloupců umožňuje program jednoduše uložit a použít tento seznam později. Uložení provedete přes závěsné menu Seznam > uložit nastavení.  Klikněte na volbu Založit nový a dopište název nového seznamu. Nový seznam se v nabídce objeví až po opětovném najetí do dané knihy. V okně definice seznamu můžete dále nastavit zda chcete, aby byl seznam považován za výchozí (tzn. zobrazí se ihned po najetí do dané knihy). Standardně je jako výchozí považován seznam „tabulka“. Dále můžete nastavit trvalé zobrazování náhledu (detail dokladu).
Typy seznamů:

 • Základní – přednastavený od tvůrců software (např. seznam Tabulka). Právo na změnu má pouze Správce systému, tento seznam nelze mazat.
 • Podnikový (P) – společný pro všechny uživatelé v síti (právo na založení, změnu nebo výmaz má pouze Správce systému).
 • Uživatelský (U) – pouze pro daného uživatelé, který taky jako jediný má právo založení, změny či výmazu.
Seznamy označené jako typ „Základní“ může správce pouze upravit, nelze je vymazat. Pokud jste do programu přihlášeni jako uživatel, který má standardní práva pak můžete zakládat, upravovat a mazat pouze seznamy Vámi vytvořené. V každé knize programu najdete seznam s názvem tabulka, který je přednastaven tvůrci systému a který nedoporučujeme přepisovat. Seznam tabulka je seznam všech vět a sloupců dostupných v databázi.


(Okno definice seznamu)