WINKLASIK - PŘEDSTAVENÍ MODULU

Modul Banka

  • Pořízení příkazů k úhradě s automatickým výběrem dle splatnosti
  • Homebanking - elektronické odeslání příkazu k úhradě, formát kompatibilních médií (*.kpc)
  • Homebanking - elektronické načtení bankovního výpisu, formát kompatibilních médií (*.gpc )
  • Elektronická komunikace s většinou peněžních ústavů v ČR (ČS, ČSOB, KB, HVB, Citi Bank, apod)
  • Pořízení vzájemných zápočtů s automatickým započtením dle splatnosti
  • Kniha vydaných příkazů k úhradě
  • Kniha načtených bankovních výpisů
  • Kniha vzájemných zápočtů
  • Číselník bankovních účtů
Pořízení příkazu k úhradě

Pořízení vzájemného zápočtu

     (pořízení příkazu k úhradě)

(pořízení vzájemného zápočtu)